หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เริ่มต้นใช้งาน Visual Basic 2008
หลักการเขียนโปรแกรมด้วย Visual Basic 2008
1.เป็นการเขียนโปรแกรมแบบ Event Driven Programming
2.การเขียนคำสั่งกำหนดให้โปรแกรมทำงานในสิ่งที่เราต้องการตามเหตุการณ์ (Event) ที่เกิดขึ้น
3.การมองแต่ละส่วนของโปรแกรมเป็นออบเจ็กต์ (Object)
4.ออบเจ็กต์แต่ละตัวมีคุณสมบัติหรือพร็อพเพอร์ตี้ (Property) เป็นของตัวเอง ซึ่งแต่ละคุณสมบัติสามารถกำหนดค่าให้ได้ เช่น สีโปรแกรม สีของเมนู
5.ออบเจ็กต์แต่ละตัวมีความสามารถหรือเมธอด(Method)เป็นของตัวเอง เช่น โปรแกรม Calculator สามารถ บวก ลบ คูณ หาร ได้
6.ออบเจ็กต์สามารถเกิดเหตุการณ์ต่างๆ หรือ Event เกิดขึ้นได้ เช่น การคลิก ป้อนข้อมูล หรือเลือกข้อมูล
7.ใน Visual Basic 2008 มีออบเจ็กต์ให้ใช้งานอยู่ 2 ประเภท คือ
คอนโทรล(Control)เป็นออบเจ็กต์ที่สามารถมองเห็นได้ เช่น ปุ่มกด(Button) กรอกข้อความ(Textbox)
คอมโพเนนต์(Component)เป็นออบเจ็กต์ที่เรามองไม่เห็นเวลาที่แอพพลิเคชั่นทำงาน (ทำงานอยู่เบื้องหลัง) เช่น ตัวจัดการด้านเวลา(Timer)