หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การสร้างแอพพลิเคชั่นด้วยฟอร์ม (Visual Basic 2008)

1.ออกแบบให้มีฟอร์มและวางคอนโทรลต่างๆ ไว้ดังนี้


2.ใน Form Designer ดับเบิลคลิกที่ฟอร์มเพื่อเขียนโค้ดกำหนดการทำงานที่ Event Load โดยใช้เขียนข้อความต้อนรับเมื่อเริ่มใช้งาน3.ดับเบิลคลิกที่ปุ่ม เปลี่ยนข้อความ เพื่อเขียนโค้ดที่ Event Click โดยเขียนให้เปลี่ยนข้อความที่แถบด้านบนของฟอร์ม ตามข้อความที่ปรากฏในช่องรับข้อความ4.ดับเบิลคลิกที่ RadioBotton แต่ละตัวแล้วเขียนโค้ดให้มีการเปลี่ยนสีพื้นของฟอร์ม


5.ดับเบิลคลิกปุ่ม จบการทำงาน แล้วเขียนโค้ดที่เรียกใช้เมธอด Close เพื่อจบการทำงานของฟอร์มนี้ซึ่งก็คือ จบการทำงานของแอพพลิเคชั่นนั่นเอง(เพราะแอพพลิเคชั่นนีมีแค่ฟอร์มเดียว)6.ทดสอบการทำงานของแอพพลิเคชั่น จะได้ผลดังนี้


เริ่มต้นทักทาย กดปุ่ม OK


กรอกข้อความ แล้วกดปุ่ม เปลี่ยนข้อความ ข้อความ รักเมืองไทย จะแสดงในแถบด้านบน


คลิกเปลี่ยนสีพื้น
บทความข้างต้นนี้เป็นเพียงพื้นฐาน เป็น basic สำหรับผู้ที่เริ่มต้น สามารถนำไปประยุกต์และทำการดัดแปลงได้อีกมาก visual basic ไม่ได้ยากอย่างที่คิด