หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554

การใช้ Input Box ใน Visual Basic2008

ใน Visual Basic2008 จะมีฟอร์มอีกชนิดหนึ่งที่ใช้รับข้อความจากผู้ใช้โปรแกรมแล้วนำมาประมวลผลโดยผู้ใช้สามารถกรอกข้อความเข้ามาในไดอะล็อกแล้วกดปุ่ม แสดงผล ข้อความนั้นจะถูกส่งเข้ามาในโปรแกรม โดยมีรูปแบบการใช้งานดังนี้การเขียนโค้ด Visual Basic 2008 ลงในคอนโทรลต่างๆPublic Class Form1


Private Sub btnShow_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnShow.Click
MessageBox.Show("ยินดีต้อนรับคุณ" & txtName.Text & " " & txtSurName.Text) ' เขียนโค้ดใส่ปุ่ม แสดงผล '


End Sub
Private Sub btnExit_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnExit.ClickMe.Close() ' เขียนโค้ดใส่ปุ่ม จบการทำงาน '

End SubEnd Class