หน้าเว็บ

วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2554

สร้าง Search ด้วย Visual Basic 20081.สร้าง form ขึ้นมา 1 form และออบแบบตามรูปด้านล่าง


2.เขียนโค้ดลงในปุ่ม Search Google (Button 1) และ Search Youtube (Button 2) ดังนี้
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.ClickProcess.Start("iexplore", "http://www.google.com/search?hl=en&q=" + TextBox1.Text + "&aq=f&oq=")End SubPrivate Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.ClickProcess.Start("iexplore", "http://www.youtube.com/results?search_type=&search_query=" + TextBox1.Text + "&aq=f")End Sub

3.ทดสอบโปรแกรม


- การ Search Google เพิ่มข้อความที่ต้องการค้นหาลงใน Textbox แล้วคลิกปุ่ม Search Google-การ Search Youtube เพิ่มข้อความที่ต้องการค้นหาลงใน Textbox แล้วคลิกปุ่ม Search Youtube