หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2554

ตัวอย่างการใช้งาน ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ (Visual Basic 2008)

ตัวอย่างแอพพลิเคชั่นง่ายๆ โดยใช้โปรแกรม visual basic 2008 ที่มีการใช้งานตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์แต่ละตัว โดยพิจารณาจากข้อมูล และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

1.ออกแบบหน้าตาแอพพลิเคชัน และตั้งชื่อคอนโทรลต่างๆ
โดยใช้
โปรแกรม Visual Basic 2008

2. ดับเบิลคลิกปุ่ม ประมวลผล แล้วเขียนโค้ดดังนี้3. ทดสอบการทำงานของแอพพลิเคชันที่ออกแบบและเขียนโค้ดโดยโปรแกรม visual basic 2008 ได้ผลดังรูป