หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554

การเชื่อมต่อฐานข้อมูล Access มาใช้ใน Visual Basic 2008


ในการเขียนโปรแกรมประยุกต์ ในบางครั้งก็จำเป็นที่จะต้องมีการติดต่อฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการบันทึก จัดเก็บหรือนำข้อมูลในฐานข้อมูลมาทำการนำเสนอ visual basic ก็เป็นหนึ่งโปรแกรมที่สามารถทำการเรียกใช้ฐานข้อมูลได้หลากหลายประเภท เช่น microsoft access ,microsoft SQL หรือ Oracle
ก็สามารถทำได้


ตัวอย่างการเชื่อมต่อฐานข้อมูล access มายัง visual basic 2008
ขั้นแรก ให้เข้าไปที่ เมนูบาร์ Data เลือก Add New Data Source ดังรูป1


จะปรากฎหน้าต่างดังรูปเป็นการเลือกชนิดของ Database ที่จะนำเข้ามาเชื่อมต่อ เราจะทำการเชื่อมต่อฐานข้อมูล Access ก็ทำการเลือกชนิดเป็น Database และทำการ Next ไป


2


จากนั้นคลิกเลือก New Connection ในส่วนของ Data Source กดเลือก Change
ในหน้าต่าง Change Data Source ให้ทำการเลือกฐานข้อมูลเป็น Microsoft Access Database File และส่วนของ Data Provider เลือกเป็น .NET Framework Data Provider for OLE DB


4


จากนั้นคลิกปุ่ม Browse เพื่อทำการเลือกไฟล์ฐานข้อมูล Access ที่จะนำมาใช้
5


แล้วลองทำการ Test Connection เมื่อเชื่อมต่อได้จะขึ้นหน้าต่างเตือนดังข้างล่าง


6


เมื่อกดตกลงและกด Next จะขึ้นหน้าต่างว่า visual basic จะทำการ copy file กด Yes เพื่อยอมรับ


7


ถัดไปให้กด Next เพื่อบันทึกการตั้งค่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูล


8


หน้าต่างนี้จะเป็นการเลือกว่าเราต้องการให้แสดงอะไรบ้างใน visual basic ในที่นี้ให้ทำการเลือกทั้งหมด9


เชื่อมต่อฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้วครับ จะเห็นได้ว่ามีฐานข้อมูลที่เราเลือกอยู่ทางด้านขวามือในส่วนของ Data Sources
10


วิธีการแสดงผลฐานข้อมูลเบื้องต้นให้เราทำการลากตารางฐานข้อมูลที่ต้องการมาวางในฟอร์มของ visual basic จะได้ Data Grid View เป็นการแสดงฐานข้อมูล สามารถกำหนดได้ว่าจะเลือก ให้คอลัมน์ใดบ้างที่จะให้แสดงแต่ถ้าไม่ได้กำหนดจะเป็นการแสดงทั้งหมด
11


เมื่อกำหนดขนาดความกว้าง ของตารางฐานข้อมูลที่จะแสดงแล้ว กด Start Debugging จะได้ผลลัพธ์ดังรูป


12