หน้าเว็บ

วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554

โปรแกรมสั่งซื้อหนังสือง่ายๆ ด้วย visual basic

1 สร้าง form 1 ด้วยโปรแกรม visual basic ขึ้นมา แล้วทำการตั้งชื่อ (AMARIN BOOKS STORE) แล้วทำการออกแบบตามต้องการ จะมีปุ่ม 2 ปุ่ม คือ 1 ปุ่มดูสินค้า/สั่งสินค้า 2 ปุ่มออกจากระบบ


2 เขียนโค้ดลงใน ปุ่มดูสินค้า/สั่งสินค้า และปุ่มออกจากระบบ ตามลำดับ ดังนี้

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Me.Hide() "ทำการซ่อนหน้า AMARIN BOOKS STORE"
Product.Show() "ให้แสดงหน้า Product ขึ้นมา"
End Sub

Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
End "ปิดโปรแกรม"
End Sub

3 สร้าง form 2 ด้วยโปรแกรม visual basic ขึ้นมา แล้วทำการตั้งชื่อ (Product) แล้วทำการออกแบบให้เหมาะสมและใช้งานง่าย


4 เขียนโค้ดลงใน ปุ่มสั่งซื้อหนังสือ ปุ่มย้อนกลับ ปุ่มล้างข้อมูล ตามลำดับ ดังนี้

Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click

'บันทึกรายการที่สั่ง

If CheckBox1.Checked = True Then

If TextBox1.Text = "" Then
MessageBox.Show("คุณไม่ได้ใส่จำนวนที่ซื้อค่ะ", "แจ้งข้อผิดพลาด", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
Else
Calculate.output.Items.Add(" " & "ต้องสงสัย (Eyes of a Child)" & ControlChars.Tab & ControlChars.Tab & Val(TextBox1.Text) & ControlChars.Tab & 220 * Val(TextBox1.Text))
End If

End If

If CheckBox2.Checked = True Then

If TextBox2.Text = "" Then
MessageBox.Show("คุณไม่ได้ใส่จำนวนที่ซื้อค่ะ", "แจ้งข้อผิดพลาด", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
Else
Calculate.output.Items.Add(" " & "มหัศจรรย์นิรันดร์รัก " & ControlChars.Tab & ControlChars.Tab & ControlChars.Tab & Val(TextBox2.Text) & ControlChars.Tab & 250 * Val(TextBox2.Text))
End If

End If

If CheckBox3.Checked = True Then

If TextBox3.Text = "" Then
MessageBox.Show("คุณไม่ได้ใส่จำนวนที่ซื้อค่ะ", "แจ้งข้อผิดพลาด", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
Else
Calculate.output.Items.Add(" " & "สาส์นลับที่สาบสูญ (The Lost Symbol)" & ControlChars.Tab & Val(TextBox3.Text) & ControlChars.Tab & 269 * Val(TextBox3.Text))
End If
End If

If CheckBox4.Checked = True Then
If TextBox4.Text = "" Then
MessageBox.Show("คุณไม่ได้ใส่จำนวนที่ซื้อค่ะ", "แจ้งข้อผิดพลาด", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
Else
Calculate.output.Items.Add(" " & "รหัส 3" & ControlChars.Tab & ControlChars.Tab & ControlChars.Tab & ControlChars.Tab & Val(TextBox4.Text) & ControlChars.Tab & 200 * Val(TextBox4.Text))
End If
End If

If CheckBox5.Checked = True Then
If TextBox5.Text = "" Then
MessageBox.Show("คุณไม่ได้ใส่จำนวนที่ซื้อค่ะ", "แจ้งข้อผิดพลาด", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
Else
Calculate.output.Items.Add(" " & "จินตนาการไม่รู้จบ" & ControlChars.Tab & ControlChars.Tab & ControlChars.Tab & Val(TextBox5.Text) & ControlChars.Tab & 179 * Val(TextBox5.Text))
End If
End If

If CheckBox6.Checked = True Then
If TextBox6.Text = "" Then
MessageBox.Show("คุณไม่ได้ใส่จำนวนที่ซื้อค่ะ", "แจ้งข้อผิดพลาด", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
Else
Calculate.output.Items.Add(" " & "ปริศนาในป่าลึก (Reality Check)" & ControlChars.Tab & Val(TextBox6.Text) & ControlChars.Tab & 210 * Val(TextBox6.Text))
End If
End If

If CheckBox7.Checked = True Then
If TextBox7.Text = "" Then
MessageBox.Show("คุณไม่ได้ใส่จำนวนที่ซื้อค่ะ", "แจ้งข้อผิดพลาด", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
Else
Calculate.output.Items.Add(" " & "เซนจูรี่ เล่ม 2 ดาวแห่งศิลา" & ControlChars.Tab & ControlChars.Tab & Val(TextBox7.Text) & ControlChars.Tab & 169 * Val(TextBox7.Text))
End If
End If

If CheckBox8.Checked = True Then
If TextBox8.Text = "" Then
MessageBox.Show("คุณไม่ได้ใส่จำนวนที่ซื้อค่ะ", "แจ้งข้อผิดพลาด", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
Else
Calculate.output.Items.Add(" " & "ตำนานแห่งซิลมาริล" & ControlChars.Tab & ControlChars.Tab & ControlChars.Tab & Val(TextBox8.Text) & ControlChars.Tab & 200 * Val(TextBox8.Text))
End If
End If

If CheckBox9.Checked = True Then
If TextBox9.Text = "" Then
MessageBox.Show("คุณไม่ได้ใส่จำนวนที่ซื้อค่ะ", "แจ้งข้อผิดพลาด", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
Else
Calculate.output.Items.Add(" " & "คุ้งน้ำค้าง" & ControlChars.Tab & ControlChars.Tab & ControlChars.Tab & ControlChars.Tab & Val(TextBox9.Text) & ControlChars.Tab & 190 * Val(TextBox9.Text))
End If
End If

If CheckBox10.Checked = True Then
If TextBox10.Text = "" Then
MessageBox.Show("คุณไม่ได้ใส่จำนวนที่ซื้อค่ะ", "แจ้งข้อผิดพลาด", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
Else
Calculate.output.Items.Add(" " & "ตะวันเบิกฟ้า" & ControlChars.Tab & ControlChars.Tab & ControlChars.Tab & Val(TextBox10.Text) & ControlChars.Tab & 189 * Val(TextBox10.Text))
End If
End If

If CheckBox11.Checked = True Then
If TextBox11.Text = "" Then
MessageBox.Show("คุณไม่ได้ใส่จำนวนที่ซื้อค่ะ", "แจ้งข้อผิดพลาด", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
Else
Calculate.output.Items.Add(" " & "ลับแล แก่งคอย" & ControlChars.Tab & ControlChars.Tab & ControlChars.Tab & Val(TextBox11.Text) & ControlChars.Tab & 195 * Val(TextBox11.Text))
End If
End If

If CheckBox12.Checked = True Then
If TextBox12.Text = "" Then
MessageBox.Show("คุณไม่ได้ใส่จำนวนที่ซื้อค่ะ", "แจ้งข้อผิดพลาด", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
Else
Calculate.output.Items.Add(" " & "ภาพรักในฝัน" & ControlChars.Tab & ControlChars.Tab & ControlChars.Tab & Val(TextBox12.Text) & ControlChars.Tab & 220 * Val(TextBox12.Text))
End If
End If

If CheckBox13.Checked = True Then
If TextBox13.Text = "" Then
MessageBox.Show("คุณไม่ได้ใส่จำนวนที่ซื้อค่ะ", "แจ้งข้อผิดพลาด", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
Else
Calculate.output.Items.Add(" " & "คันไซ...ไม่ต้องเกา" & ControlChars.Tab & ControlChars.Tab & ControlChars.Tab & Val(TextBox13.Text) & ControlChars.Tab & 200 * Val(TextBox13.Text))
End If
End If

If CheckBox14.Checked = True Then
If TextBox14.Text = "" Then
MessageBox.Show("คุณไม่ได้ใส่จำนวนที่ซื้อค่ะ", "แจ้งข้อผิดพลาด", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
Else
Calculate.output.Items.Add(" " & "เทพและเทพีอียิปต์" & ControlChars.Tab & ControlChars.Tab & ControlChars.Tab & Val(TextBox14.Text) & ControlChars.Tab & 240 * Val(TextBox14.Text))
End If
End If

If CheckBox15.Checked = True Then
If TextBox15.Text = "" Then
MessageBox.Show("คุณไม่ได้ใส่จำนวนที่ซื้อค่ะ", "แจ้งข้อผิดพลาด", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
Else
Calculate.output.Items.Add(" " & "ฝนกล้วยให้เป็นเข็ม" & ControlChars.Tab & ControlChars.Tab & ControlChars.Tab & Val(TextBox15.Text) & ControlChars.Tab & 210 * Val(TextBox15.Text))
End If
End If

If CheckBox16.Checked = True Then
If TextBox16.Text = "" Then
MessageBox.Show("คุณไม่ได้ใส่จำนวนที่ซื้อค่ะ", "แจ้งข้อผิดพลาด", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
Else
Calculate.output.Items.Add(" " & "เดินเดี่ยว เที่ยวโทรอนโต" & ControlChars.Tab & ControlChars.Tab & Val(TextBox16.Text) & ControlChars.Tab & 230 * Val(TextBox16.Text))
End If
End If


Me.Hide()
Calculate.Show()

End Sub

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Me.Hide()
Welcome.Show()
End Sub

Private Sub btnClear_Click_1(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnClear.Click
CheckBox1.Checked = False
CheckBox2.Checked = False
CheckBox3.Checked = False
CheckBox4.Checked = False
CheckBox5.Checked = False
CheckBox6.Checked = False
CheckBox7.Checked = False
CheckBox8.Checked = False
CheckBox9.Checked = False
CheckBox10.Checked = False
CheckBox11.Checked = False
CheckBox12.Checked = False
CheckBox13.Checked = False
CheckBox14.Checked = False
CheckBox15.Checked = False
CheckBox16.Checked = False
TextBox1.Text = ""
TextBox2.Text = ""
TextBox3.Text = ""
TextBox4.Text = ""
TextBox5.Text = ""
TextBox6.Text = ""
TextBox7.Text = ""
TextBox8.Text = ""
TextBox9.Text = ""
TextBox10.Text = ""
TextBox11.Text = ""
TextBox12.Text = ""
TextBox13.Text = ""
TextBox14.Text = ""
TextBox15.Text = ""
TextBox16.Text = ""
End Sub

5 สร้าง form 3 ด้วยโปรแกรม visual basic ขึ้นมา แล้วทำการตั้งชื่อ (calculate) แล้วทำการออกแบบตามความเหมาะสม ให้ใช้งานง่าย


6 เขียนโค้ดลงใน ปุ่มคำนวณเงิน ปุ่มย้อนกลับ ปุ่มล้างข้อมูล และปุ่มออกจากระบบ ตามลำดับ ดังนี้

Private Sub btnCalculat_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnCalculat.Click
'คำนวนเงิน

Dim book As Integer
Dim price As Double


If Product.CheckBox1.Checked = True Then
If Product.TextBox1.Text = "" Then
bookNumber.Text = ""
result.Text = ""
Else
price += 220 * Val(Product.TextBox1.Text)
book += Val(Product.TextBox1.Text)
End If
End If


If Product.CheckBox2.Checked = True Then
If Product.TextBox2.Text = "" Then
bookNumber.Text = ""
result.Text = ""
Else
price += 250 * Val(Product.TextBox2.Text)
book += Val(Product.TextBox2.Text)
End If
End If

If Product.CheckBox3.Checked = True Then
If Product.TextBox3.Text = "" Then
bookNumber.Text = ""
result.Text = ""
Else
price += 269 * Val(Product.TextBox3.Text)
book += Val(Product.TextBox3.Text)
End If
End If

If Product.CheckBox4.Checked = True Then
If Product.TextBox4.Text = "" Then
bookNumber.Text = ""
result.Text = ""
Else
price += 200 * Val(Product.TextBox4.Text)
book += Val(Product.TextBox4.Text)
End If
End If

If Product.CheckBox5.Checked = True Then
If Product.TextBox5.Text = "" Then
bookNumber.Text = ""
result.Text = ""
Else
price += 179 * Val(Product.TextBox5.Text)
book += Val(Product.TextBox5.Text)
End If
End If

If Product.CheckBox6.Checked = True Then
If Product.TextBox6.Text = "" Then
bookNumber.Text = ""
result.Text = ""
Else
price += 210 * Val(Product.TextBox6.Text)
book += Val(Product.TextBox6.Text)
End If
End If

If Product.CheckBox7.Checked = True Then
If Product.TextBox7.Text = "" Then

bookNumber.Text = ""
result.Text = ""
Else
price += 169 * Val(Product.TextBox7.Text)
book += Val(Product.TextBox7.Text)
End If
End If

If Product.CheckBox8.Checked = True Then
If Product.TextBox8.Text = "" Then

bookNumber.Text = ""
result.Text = ""
Else
price += 200 * Val(Product.TextBox8.Text)
book += Val(Product.TextBox8.Text)
End If
End If

If Product.CheckBox9.Checked = True Then
If Product.TextBox9.Text = "" Then

bookNumber.Text = ""
result.Text = ""
Else
price += 190 * Val(Product.TextBox9.Text)
book += Val(Product.TextBox9.Text)
End If
End If

If Product.CheckBox10.Checked = True Then
If Product.TextBox10.Text = "" Then

bookNumber.Text = ""
result.Text = ""
Else
price += 189 * Val(Product.TextBox10.Text)
book += Val(Product.TextBox10.Text)
End If
End If

If Product.CheckBox11.Checked = True Then
If Product.TextBox11.Text = "" Then

bookNumber.Text = ""
result.Text = ""
Else
price += 195 * Val(Product.TextBox11.Text)
book += Val(Product.TextBox11.Text)
End If
End If

If Product.CheckBox12.Checked = True Then
If Product.TextBox12.Text = "" Then

bookNumber.Text = ""
result.Text = ""
Else
price += 220 * Val(Product.TextBox12.Text)
book += Val(Product.TextBox12.Text)
End If
End If

If Product.CheckBox13.Checked = True Then
If Product.TextBox13.Text = "" Then

bookNumber.Text = ""
result.Text = ""
Else
price += 200 * Val(Product.TextBox13.Text)
book += Val(Product.TextBox13.Text)
End If
End If

If Product.CheckBox14.Checked = True Then
If Product.TextBox14.Text = "" Then

bookNumber.Text = ""
result.Text = ""
Else
price += 240 * Val(Product.TextBox14.Text)
book += Val(Product.TextBox14.Text)
End If
End If

If Product.CheckBox15.Checked = True Then
If Product.TextBox15.Text = "" Then

bookNumber.Text = ""
result.Text = ""
Else
price += 210 * Val(Product.TextBox15.Text)
book += Val(Product.TextBox15.Text)
End If
End If

If Product.CheckBox16.Checked = True Then
If Product.TextBox16.Text = "" Then

bookNumber.Text = ""
result.Text = ""
Else
price += 230 * Val(Product.TextBox16.Text)
book += Val(Product.TextBox16.Text)
End If
End If

bookNumber.Text = book
result.Text = price.ToString("#,###")
End Sub

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Me.Hide()
Product.Show()
output.Items.Clear()
bookNumber.Text = ""
result.Text = ""
End Sub

Private Sub btnClear_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnClear.Click
output.Items.Clear()
bookNumber.Text = ""
result.Text = ""
End Sub

Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button4.Click
End
End Sub